You are here

ЗАКОН О ПРИЈАВЉИВАЊУ И ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА