You are here

Биљана Вуксановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Биљана Вуксановић, дипл. грађ. инж.

 

Рођена 1957.године.Основну школу и Трећу београдску гимназију завршила у Београду.

Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, смер путеви и железнице 1982. године.

 

Од 1983. године професионално је ангажована у путном сектору и цео радни век до данас, одговорно обавља послове из области пројектовања, одржавања, планирања и изградње путева, као и заштите животне средине и безбедности саобраћаја.

На руководећем положају је од 2004.године, првобитно на позицији Начелник Одељења за план и развој, у тадашњој Републичкој дирекцији за путеве.

Од 2006. године је Директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој, односно Извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој у ЈП „Путеви Србије“ од 2015. године.

 

Активно је учествовала на пројектима које је финансирала ЕУ и друге финансијске организације. Успешно учествовала и руководила међународним пројектима и различитим облицима сарадње са иностраним партнерима.

 

Има положен стучни испит за грађевинске инжењере и испит за рад у органима управе. Поседује лиценцу за овлашћеног извођача радова и одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије.

 

Активан је члан у многим организацијама и има објављен велики број стручних радова, заједно са својим сарадницима и колегама.

Председник Српског друштва за путеве VIA-VITA је од октобра 2014. године.

 

Говори енглески језик.

 

Мајка једног детета.