You are here

Бранислав Поповић

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ

Рођен је 1964. Године у Београду, на Вождовцу, где је завршио ОШ Јанко Веселиновић. Средњу Архитектонску техничку школу и Архитектонски факултет завршио је у Београду.

 

Током свог радног века у периоду од 1991. године, до данас, обављао је послове и у приватном и државном сектору.

 

Радио је послове архитекте и урбанисте у неколико приватних предузећа уз лиценце одговорног урбанисте и пројектанта: ДП План, Савски Венац Пројект, ПФБ, ПР Урбо Про. Сарађивао је са више приватних предузећа и пројектних бироа као спољни сарадник.

 

Радио је и у предузећима чији је оснивач Град Београд, ЈП Урбанистички завод, ЈКП Паркинг сервис, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. У градској и општинској администрацији радио је у Секретаријату за имовинско правне послове, Секретаријату за урбанизам, у Општини Палилула. Са радног места у Републичкој Дирекцији за изградњу дошао је на место ВД помоћника Министар грађевине почетком 2021.

 

Члан је удужења урбаниста, Друштва архитеката,  учествовао је на више архитектонско урбанистичких конкурса, стручних семинара у земљи и инстранству са објављеним радовима, радио као пројектант и урбаниста, учествовао  на трибинама и конференцијама.

 

Члан је више стручних тела и комисија у Републици, Граду Београду и градским и приградским општинама.

 

Говори српски и енглески језик.

 

Живи на Новом Београду, ожењен је, отац два сина, и има од скоро унуку.