You are here

Драган Стевановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић је рођен у Сурдулици 1973. године.

Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер.

Основне академске студије завршио је на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.

У периоду од 2000. до 2008. године био je приватни предузетник.

Од 2004. до 2008. године обављао је функцију председника Скупштине општине Сурдулица, где је организовао рад Скупштине општине, председавао њеним седницама и старао се о остваривању јавности рада.

Након искуства у локалној самоуправи 2008. године је изабран за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе.

У новембру 2012. године именован је за државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе. У овом ресору посебно се бавио унапређењем привредног амбијента на локалном и регионалном нивоу, као и подстицањем међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње.

За председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије изабран је у новембру 2013. године. До данас руководи овом Комисијом. У овом периоду, Комисија је одобрила 229 пројеката у општинама и градовима на територији читаве земље, а најзначајнији су: Концесија за финансирање и реконструкцију АД Аеродрома Никола Тесла Београд, Јавно-приватно партнерство за пружање услуга третмана комуналног отпада у депонији Винча у Београду, али и Концесија за изградњу и одржавање гаража на територији Града Новог Сада.

Од 2014. до 2016. године обавља функцију државног секретара у Мнистарству привреде. На ту позицију именован је и у наредним сазивима Владе Републике Србије 2016., 2017. и 2020. године.

Био је и члан одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије.

У току свог радног искуства учествовао је у бројним законодавним активностима, и то из области привреде, приватизације и стечаја, јавно-приватног партнерства и концесија, затим регионалног развоја и локалне самоуправе. Кроз рад у Министарству посебно се бавио, приватизацијом, унапређењем индустријских и пословних зона, афирмацијом сектора малих и средњих предузећа, реализацијом инвестиционих пројеката.

Такође, ангажовао се и радио на унапређењу положаја и подизању нивоа конкурентности привредних друштава на домаћем и међународном тржишту.

Одлуком Владе, 2021. године именован је за координатора Кластера 2 (два) који се односи на унутрашње тржиште у оквиру Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Министарство привреде руководи радом преговарачке групе која се односи на право привредних друштава и групе која се односи на слободно кретање робе.

Такође, био је члан Тима за подршку преговорима који координира рад на изради нацрта преговарачких позиција.

Од фебруара 2021. године именован је за члана Савета за одбрамбену индустрију.

Члан је Главног одбора, Председништва Српске напредне странке и обавља функцију потпредседника Извршног одбора.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.