You are here

Душан Радоњић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ

Рођен 1985. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука, смер Студије међународних односа и са дипломским радом на тему: „Развој заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“. Мастер академске студије завршио на Факултету политичких наука, модул Студије Сједињених Америчких Држава, и са мастер тезом: „Односи СФРЈ и САД поводом арапско-израелског сукоба 1967 – 1971. године“. Тренутно похађа Међународне и европске докторске студије на Факултету политичких наука. Докторска дисертација одобрена и у изради - „Институционална политичка убиства у пракси државе Израел“.

Дана 25.11.2022. године Решењем Владе Републике Србије именован је на место в.д. помоћника министра Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Од 2020. до 2022. године радио у Секретаријату за саобраћај града Београда, у Сектору за безбедност саобраћаја и информисање. Од 2018. до 2020. године радио у Кабинету градоначелника града Београда у Сектору за јавна предузећа, управљање пројектима и сарадњу са међународним финансијским институцијама. Од 2014. до 2018. године радио у Кабинету градског менаџера града Београда.

Био је ангажован на Програму УНДП Србија - Enhancing the Planning and Monitoring of Investment Projects (сеп. 2018 - јули 2019.) у својству Transport Planning Junior Consultant, и на Програму УНДП Србија - Enhancing the Planning and Monitoring of Investment Projects (окт 2019 - дец. 2019.) као Transport Planning Consultant. Додељен сертификат IFC Senior Training on Public-Private Partnership and Project Finance Program, 6/2023, John F. Kennedy School of Government at Harvard University, Executive Education.

Био је члан надзорног одбора „Електроизградња доо“ (2014 – 2016.), надзорног одбора „Београдтурист доо“ (2014 – 2016) и Савета за локалну самоуправу Скупштине града Београда (2014 – 2018).

Објављени научни радови:

  • Наука и друштво број 8/2018 - приказ књиге: Степинац и Холокауст у НДХ, Предраг Илић, Albatros Plus, Београд 2018, 308 страна;
  • Dejan Jovanović, Dušan Radonjić, „Israeli State-Building Idea As Defense Against Antisemitism“ in: Rastislav Stojsavljević (Ed.), Synagogues and Jewish Heritage in Southeastern Europe - International Scientific Proceeding, Arhiv Vojvodine, Novi Sad, pp 31-66. (M14)
  • Душан М. Радоњић - Израелска преемптивна употреба војне силе у шестодневном рату 1967. године, Баштина вол 33 св 60, Институт за српску културу, Лепосавић, 2023 (М24)