You are here

Милан Петровић

ВД ПОМOЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Mилан Петровић, дипломирани инжењер саобраћаја, рођен 1983. године у Сурдулици. Високо образовање стекао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.

Радно Искуство:

 

Од јануара 2006. године до децембра 2010. године - Сарадник на Катедри за  друмски и градски транспорт, Саобраћајни факултет, Београд

Од 2008. године - Професор саобраћајне струке (стручни предмети), и Председник комисије на возачком испиту, ТШ Никола Тесла, Сурдулица

 

Од децембра 2008. године - Координатор рада службе транспорта и одржавања возног парка, Концерн Србоекспорт, Обреновац и Директор сервиса, АСП Стрела Обреновац, Обреновац

 

Од августа 2010. године - Руководилац транспорта и одржавања возног парка,  Мрежница експорт, Стари Бановци

 

Од маја 2011. године  - Стручно-технички сарадник у Сектору за возаче, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд

 

Од септембра 2011. године - Стручни сарадник за наставне планове програме и семинаре у Сектору за возаче, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд

 

Од јула 2015. године - Начелник Одељења плана и стручно оперативних послова у Сектору за возаче, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд

 

Од јуна 2018. године - Помоћник директора - Начелник Сектора за возила, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд

 

Од 10 децембра 2020., године – в.д. помоћникa министра за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

 

Похађао је курсеве и семинаре којим је унапредио своје знање и искуство, међу најзначајнијим, курс за тренере (ОЕБС и МУП, 29.03.- 27.04.2012), курс за управљање платформом за е-учење, обука: „Примена и захтеви стандарда СРПС ИСО 39001:2012“ као и „Примена и захтеви стандарда СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 19011:2011, СРПС ИСО 31000:2009“, обука за развој, писање и имплементацију ЕУ пројеката, имплементација обуке за тренере за професионалне возаче у складу са директивом 2003/59/ец, семинар „Размена стручних искустава у безбедности саобраћаја“ (Агенција за безбедност саобраћаја, 14.10. и 06.12.2012).

 

Пројекти и истраживања:

 

 • Истраживач на изради студије „Истраживање параметара квалитета превозне услуге у јавном превозу 2006.”, Београд, 
 • Сарадник на изради студије „Истраживање параметара квалитета превозне услуге у јавном превозу 2007.”, Београд, 
 • Сарадник на изради студије „Студија такси транспорт путника – ниш 2007”, Ниш,
 • Сарадник на изради студије „Студија унапређења система јавног градског и приградског транспорта путника у суботици”, 2009. и 2010, Суботица, 
 • Пројекат „Стручно усавршавање инструктора вожње“, Београд, 2015,
 • Пројекат „Израда дугорочних планова, програма и услуга стручног
 • усавршавања предавача теоријске обуке“, Београд, 2015,
 • Пројекат „Aутоматизацију процеса пријављивања, обраде документације и
 • комуникације између корисника услуга и Агенције за безбедност саобраћаја“
 • Пројекат „ Израда апликације за електронско полагање испита у надлежности
 • Сектора за возаче“, Агенција за безбедност саобраћаја

 

Заједно са колегама и својим сарадницима учествовао у изради великог броја стручних радова, који су обајвљени у разним зборницима и часописима како домаћим тако и међународним.

 

 • Учешће у изради Приручника за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, књига 1, Београд 2012,
 • Учешће у изради Приручника за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, књига 2, Београд 2012,
 • К. Липовац, М. Вујанић, Б. Антић, Д. Пешић, Н. Марковић,  Ј. Давидовић, Е. Смаиловић, Д. Петровић, М. Петровић, С. Карличић, И. Кузманов, Д. Тучић, С. Тадић, С. Нововић, Е. Гламочанин, М. Чубранић-Добродолац, Ф. Филиповић: Приручник за предаваче теоријске обуке у ауто школама – Други циклус стручног усавршавања, тема: „Однос возача према пешацима“, ISBN 978-86-7395-351-9, Саобраћајни факултет Београд, Београд 2016,
 • Радна свеска за полазнике семинара унапређења знања из безбедности саобраћаја, Београд 2015,
 • Радна свеске за полазнике семинара унапређења знања из безбедности саобраћаја, Београд 2017,
 • Hadžić, D., Vasiljević, J., Djurić, T. and Petrović, M.: "Institutional framework for road traffic safety management in Serbia, on national and local level”, Journal “Modern Traffic”, Croatia, Zagreb, Vol. 33, No. 5-6, p. 404-410, ISSN 0351-1898, September-December 2013,
 • Анализа унапређења знања и образовних потреба лиценцираних предавача теоријске обуке, БСЛЗ, Врњачка Бања 2016,
 • Костадиновић, Д., Џагић, Н., Петровић, М.: Процена ризика у транспорту опасних терета у систему одбране применом фмеца методе, Политехника, Београд 2017,
 • Антић, Б., Пешић, Д., Чубранић-Добродолац, М., Петровић, М: “Анализа компетенција лиценцираних предавача теоријске наставе у ауто школама“, 13. међународни симпозијум – „Превенција саобраћајних незгода на путевима 2016“, Зборник радова стр. 185-192, ИСБН 978-86-7892-855-0, Нови Сад 2016.

 

Активно чешће у изради више од 15 подзаконских аката у Републици Србији из области лиценцирања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, професионалних возача (CPC), возача којима је одузета возачка дозвола, возача трамваја и туристичког воза, испитивања и хомологације возила, контролора на техничким прегледима.

 

Осталo:

 

 • Активно учешће у унапређењу знања кадрова у радионицама за тахографе од 2018,
 • Активно учешће у унапређењу знања контролора на техничким прегледима од 2018,
 • Активно учешће у унапређењу знања кадрова у процесу испитивања возила од 2018,
 • Активно учешће у унапређењу знања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче  од 2014,
 • Активно учешће у лиценцирању кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче
 • од 2014,
 • Активно учешће у процесу рехабилитације возача којима је одузета возачка дозвола
 • од 2012,
 • Прималац повеље Градског Саобраћајног Предузећа Београд, 2010,

 

Ожењен , отац Новака, Немање и Теодоре