You are here

Предраг Петровић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊА

Рођен 27.07.1979. године у Београду.

Завршио средњу Електротехничку школу „Раде Кончар“ у Београду, Вишу школу унутрашњих послова у Земуну, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду и мастер академске студије на студијском програму „Корпоративно право и право организација“ Универзитета Унион у Београду.

Након завршетка Више школе унутрашњих послова од 2004. до 2007. године радио као полицијски службеник у Полицијској испостави за безбедност на рекама.

Од 2007-2019. године обављао послове полицијског инспектора у Одељењу за Јавни ред и мир, ПУ за град Београд, а у периоду 2019. до 2022. године био распоређен на радном месту Заменика начелника Одељења за Јавни ред и мир у ПУ за град Београд.

У децембру 2022. именован је на седници Владе Србије за в.д. помоћника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Ожењен, отац двоје деце.