You are here

Ранко Шекуларац

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ

Рођен је 20.01.1980. године у Беранама у Црној Гори, где је завршио Гимназију „Панто Малишић“ - природно математички смер. Завршио је Правни факултет Универзитета у Новом Саду, као и Криминалистичко - полицијску академију у Београду - Војно - полицијска обука, такође има положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, односно за начелника комуналне полиције.Током свог радног века у периоду од 2007 - 2012. године радио је у АД „Водопривреда Смедеревска Паланка“, Одељење за контролу и безбедност, затим је у периоду од 2014 - 2015. године, радио у Градској управи града Београда – Секретаријат за послове комуналне милиције, где је у периоду од 2015 - 2016. године био именован за помоћника начелника комуналне полиције. У периоду од 2016-2019. године радио је у Градској управи града Београда – Секретаријат за послове комуналне милиције, у Одељењу за унутрашњу контролу, те је од 2019. до новембра 2022. године именован за руководиоца Сектора за унутрашњу контролу у Градској управи града Београда – Секретаријат за послове комуналне милиције.У новембру месецу 2022. постављен је на место вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење.Говори српски и енглески језик.Ожењен је, отац троје деце.