You are here

Верица Јечменица

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Дипломирала на Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду. Професионалну каријеру започела је у Нафтној индустрији Србије 2008. године, где је обављала послове на менаџерским и руководећим позицијама у различитим организационим деловима. Стручни је предавач из области нафтног инжињерства  на катедри за  експлоатацију  течних и гасовитих минералних сировина Рударско геолошког факултета у Београду. Предавач је и активни учесник домаћих и међунараодних удружења у области транспорта опасне робе.

 

Дана 25.02.2021. године Решењем Владе Републике Србије постављена је на  место в.д помоћника министра Сектора за ваздушни саобраћаја и тренспорт опасне робе.