RSS

You are here

Aдаптација бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1“

Инвеститор:

МГСИ

 

Вредност пројекта:

28,5 милиона евра.

 

Извор финансирања:

Пројекат се финансира делом из средстава Connecting Europe Facility (CEF) - 40%, док ће се преосталих 60% обезбедити из Оквирног зајма за развој пројеката речне транспортне инфраструктуре са ЕИБ-ом, чије се закључивање очекује до септембра 2018. године.

 

Пројeктант:

Енергопројект-Хидроинжењеринг а. Д. Београд

 

Извођач радова:

Конзорцијум DSD Gmbh, „Феромонт“ д.о.о. и „Електромонтажа“ д.о.о.

 

Надзор: 

У току је тендерски поступак, закључење уговора се очекује у марту 2019. године

 

Значај пројекта:

Пројектом ће бити знатно повећана функционалност бродске преводнице у смислу скраћивања потребног времена за реализацију операције превођења бродова, што ће имати позитивне ефекате на укупну пловидбу на Дунаву, као и на развој индустрије и економије у региону. Пројекат обухвата замену електрохидрауличне и хидромеханичке опреме, реконструкцију контролног торња, као и багеровање приступних пловних путева у оквиру претпристаништа ове преводнице.       

                                  

Статус пројекта:

Изабран извођач радова који до августа 2019. године треба да припреми Пројекат за извођење, како би бродска преводница била затворена у септембру 2019. године ради почетка извођења радова.

 

Почетак пројекта:

јануар 2019.

 

Завршетак пројекта:

Децембар 2020. године.