RSS

You are here

Изградња нове пруге, од пруге Мала Крсна-Смедерево до Нове луке Смедерево

Инвеститор:

МГСИ

 

Вредност пројекта:

9,5 милиона евра

 

Извор финансирања:

Буџет РС

 

Пројектант:

Саобраћајни институт ЦИП

 

Извођач радова у оквиру прве фазе радова:

Група понуђача, „Страбаг ДОО“, „Војводинапут“ Панчево, „Страбаг АД“, Аустрија, „ПРО-инжењеринг ДОО“. Београд, TPA д.о.о Београд

 

Надзору оквиру прве фазе радова:

Саобраћајни институт ЦИП

 

Значај пројекта:

Овај пројекат обухвата изградњу прве пруге у Србији искључиво за теретни саобраћај и која ће повезати Луку Смедерево са железничком коридором Х. Пројекат обухвата изградњу једноколосечне електрифициране пруге, укључујући ранжирну станицу и станичну зграду. Пруга је од огромног значаја и за подизање атрактивности индустријске зоне у Смедереву, која се планира у залеђу Луке Смедерево, а чији је почетак изградње планиран у 2020. години.

 

Статус пројекта:

Прва фаза радова је завршена у новембру 2018. године, у оквиру које је изграђено 5,5 км пруге, укључујући ранжирну станицу и станичну зграду.

У току је јавна набавка за избор извоађача радова и надзор за реализацију друге фазе радова у оквиру које ће бити изграђено укрштање нове пруге са шпостојећом, као и електрификација целе трасе пруге.

 

Почетак пројекта:

5. фебруар 2018. године

 

Завршетак пројекта:

јун 2019. године