You are here

Коридор 10, Е-80, Ниш - граница са Бугарском ( источни крак )

 
Сектор исток Коридора 10 , Е-80 од Ниша до границе са Бугарском дужине 86,9 км, чини 10 деоница (лотова):
 
  • Просек-Банцарево траса и мостови ЛОТ 1 (извођач радова AKTOR S.A, Terna S.A, уговорена вредност је 36,22 милиона евра, радови завршени 30. 9. 2017. године),  Деоница из техничких разлога није пуштена у саобраћај, биће пуштена по завршетку радова на деоници Банцарево-Црвена Река и опремању тунела Банцарево ЕМИ
  • Банцарево-Црвена река ЛОТ 2 (извођач AKTOR S.A, уговорена вредност 39,92 милиона евра. Очекивани завршетак и пуштање деонице у саобраћај мај 2019. године

Проблематика: велики број нестабилних косина које успоравају радове (на деоници укупно 27 косина)

  • Просек-Црвена река ЛОТ 3 тунел Банцарево (извођач радова Subterra, уговорена вредност 20,4 милиона евра. Завршени грађевински радови. У току је опремање електромашинским инсталацијама. Извођач „Азвирт“)
  • Црвена река-Чифлик ЛОТ 4 (извођач радова је AKTOR S.A, уговорена вредност 43,04 милиона евра, деоница је пуштена у јавни саобраћај под завршним слојем асфалта 13. 7. 2017. године)
  • Чифлик-Станичење ЛОТ 1 (извођач радова је Construcciones Rubau, уговорена вредност радова 31,3 милиона евра, деоница је пуштена у јавни саобраћај под завршним слојем асфалта 13. 7. 2017. године)
  • Станичење-Пирот исток ЛОТ 2 (извођач радова је AKTOR S.A, уговорена вредност радова износи 69,4 милиона евра, 7,4 км деонице пуштено у јавни саобраћај под завршним слојем асфалта у пуном профилу 16. 9. 2017. године; 5,0 км у пуном профилу 18. 3. 2018. године; деоница је једним делом завршена и пуштена у саобраћај, али делови деонице у зони тунела Сопот и Сарлах нису. У току је опремање тунела Сопот и Сарлах електромашинским инсталацијама. Извођач „Азвирт“)
  • Бела Паланка-Пирот ЛОТ 3 паралелни некомерцијални пут (извођач радова је Trace Group Hold plc, уговорена вредност 15,4 милиона евра, радови завршени 15. 4. 2018)
  • Пирот исток-Димитровград ЛОТ 1 и ЛОТ 2 (извођач је Trace Group Hold plc, уговорена вредност 19,5 милиона евра, деоница пуштена у саобраћај 16. 9. 2017. године)
  • Обилазница Димитровград ЛОТ 1 и ЛОТ 2 - (После раскида уговора са Алпином раскинут је уговор и са Trace Group Hold plc, у мају 2016. године. Потписан је нови  уговор са извођачем AKTOR S.A)

Вредност изведених радова са „Алпином“  19,83 мил. евра

 

Вредност изведених радова са „Трејсом“ 2,87 мил. евра

 

Вредност уговорених радова са „Актором“ 17,068 мил. евра

 

 Деоница пуштена у јавни саобраћај под завршним слојем асфалта у пуном профилу 16. 9. 2017. године, изузев у зони косине Градиње, где је саобраћај пуштен у пуном профилу 18. 3. 2018. године. У току су радови на санацији нестабилног дела косине. Очекивани рок завршетка санације јун 2019. године

  • Тунели Прогон и Пржојна падина (извођач радова TERNA SA), вредност уговора 41,01 милион евра

Деоница пуштена у јавни саобраћај под завршним слојем асфалта, са електромашинском опремом у пуном профилу 16. 9. 2017. године. Извођач је у потпуности завршио са отклањањем недостатака и инжењер је издао потврду за добро извршење посла.

 

Вредност уговора за опремање тунела 564.709.000 РСД. Извођач „Елеф“