RSS

You are here

Коридор 10 - Грделичка клисура

Грделица-тунел Предејане ЛОТ 1 извођач радова је JV AZVI SA, TADDEI, вредност радова је 39,81 милион евра.

Деоницу дужине 6,13 км чине осам мостова, од којих четири (дужине 83 м, 210 м, 385 м и 105 м) премошћавају реку Ј. Мораву.

Радови на отвореној траси су у завршној фази.

 

Тунел Предејане-Царичина долина - ЛОТ 2, извођач радова је TRACE ltd, MOSTOVIK, вредност радова износи 37,51 милион евра, завршетак радова се очекује до априла 2019. г.

Ово је деоница дужине 4,69 км која се протеже према југу након излазних портала тунела Предејане. Изграђено је 11 мостова, од којих пет премошћава Ј. Мораву и то мостовима у аутопутној траси дужине 454 м,176 м, мостом од 511 м, који премошћава реку и пругу, као и два моста на улазно-излазним крацима петље Предејане.

 

Тунел Предејане - ЛОТ 3 извођач радова је CONSORTIUM ALLIANCE X, вредност радова је 15,24 милиона евра.

Десна тунелска цев дужине  1.085 м је пробијена априла 2016. а лева цев дужине 885 м је пробијена априла 2017. Радове у изградњи тунела су карактерисали веома тешки геолошки услови.

Грађевински радови у обе тунелске цеви завршени  31. 5. 2018. године.

Допрема опреме на градилиште до краја јануара 2019.

 

Царичина долина-Владичин Хан ЛОТ 4 тунел Манајле, извођач CONSORTIUM ALLIANCE X, вредност радова је 36,25 милиона евра.

Тунел Манајле са средњом дужином од 1.804 м је најдужи тунел у Србији.

Радове на изградњи тунела карактеришу веома тешки геолошки услови са појавом јаких подземних вода.

Лева тунелска цев је пробијена септембра 2016. а грађевински радови су завршени априла 2018.

Десна тунелска цев је пробијена 1. августа 2017. Грађевински радови су завршни. Коловозну конструкцију је радио „Интеграл“.

 

Опремање електромашинским инсталацијама је завршено у априлу 2019. године.

 

ЛОТ 5 траса и мостови Царичина долина-тунел Манајле, извођач радова је INTEGRAL INZENJERING, INTERKOP MISAR AND PRIJEDOR PUTEVI, вредност радова је 53,64 милиона евра, радови завршени 31. 8. 2018. године.

Дужина деонице је 6,75 км. На самом почетку деонице железничка пруга је, због простора потребног ауто-путу, измештена ка реци Ј. Морава у дужини од око 1 км и изграђен је нови колосек по којем возови саобраћају од 1. 8. 2016. Траса прелази мостом Морава 1 дужине 230 м и непосредно после места Џеп, мостом Морава 2 дужине 268 м премошћава постојећи магистрални пут, реку Ј. Мораву, државни пут и железничку пругу и прелази на леву страну у односу на постојећи М1, у стеновити каменолом Момин Камен где су изграђени вијадукт дужине 377 м и мостови преко Кучајске долине (дужине 102 м) и Козничке реке (142 м), након чега траса долази до самог улазног портала тунела Манајле.

 

ЛОТ 6 траса и мостови тунел Манајле-Владичин Хан, извођач радова је JV AZVI, Construcciones Rubau, Уговорена вредбост радова 52,2 мил. евра.

Радови завршени 31. 8. 2018. године

Траса кроз Грделичку клисуру завршава се овом деоницом дужине 6 км.

Високи и витки мостови представљају основну карактеристику овог дела ауто-пута:

Џемин До дужине 494,4 м, као и мост Врла који у Владичином Хану премошћава реку Врла и државни пут Вл. Хан-Сурдулица-граница са Бугарском, који је својом дужином од 644,4 м најдужи мост на јужном краку Коридора 10. Највећа висина стубова оба моста достиже преко 62 м. Осим ових изграђена су још три моста, и то:

мост Осларци (119 м), Глиниште (190 м) и Чивлак (115 м), као и петља Владичин Хан са надвожњаком и једним мостом преко реке Врла на прилазном краку петље.