RSS

You are here

Коридор 11 - Обреновац - Уб, Лајковац - Љиг

 

Ауто-пут Београд–јужни Јадран Е-763 представља крак Трансевропске магистрале, који на подручју Србије и Црне Горе повезује њен основни правац од Гдањска до Атине и Истанбула са Јадранским морем и луком Бар. Ауто-пут представља везу између Србије и Црне Горе односно Београда и јужног Јадрана, а у ширем контексту повезује Румунију, Србију, Црну Гору и Италију.

 

На подручју Србије државни пут првог А реда ИА2 повезује најзначајније привредне и друштвене центре, Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега.

 

Основни значај овог путног правца на територији Србије је што валоризује транзитну функцију наше земље у ширем међународном коридору.

 

Генерални извођац радова: „Шандонг хај спид груп“, Н. Р. Kина. Уговорена вредност радова за обе деонице: 333.747.540 УСД.

 

Деоница 3: Обреновац-Уб, дужина 26,2 км


Главни подизвођач радова: „Италијана конструциони“

 

Траса деонице је у потпуности завршена, 100% асфалт, хоризонтална и вертикална сигнализација, канали, заштита насипа, прилазне саобраћајнице, петља Уб укључујући и осветљење.

 

У току су радови на систему за евакуацији атм. вода и реципијентима 33 км пројектоване жичане ограде је урађено до сада, радови у току.

 

Наплатне рампе Обреновац и Уб, радови у току.

 

Деоница 5: Лајковац–Љиг, дужина 24 км


Главни подизвођач „Енергопројект нискоградња“, Београд

 

Траса деонице на делу петља Лајковац–петља Љиг (20,35 км) завршена, 100% асфалт, хоризонтална и вертикална сигнализација, прилазне саобрацајнице, петља Љиг укључујући и осветљење. Земљани канали за воду дуж трасе, ради се на уградњи сепаратора и одвода воде до реципијената, завршетак девијације којом Ибарска магистрала прелази ауто-пут, локални пут за село Бранчићи.

 

Део трасе од петље Љиг до тунела Бранчићи ( 2,81 км) радови у току.

 

Урађен асфалт други слој лева трака, остаје завршни слој. Десна трака под првим слојем асфалта, уређење постељице пута испред тунела је у току. Зидови против буке, постављају се жичане и заштитне ограде, као и сигнализација.

 

Део трасе од тунела до везе са деоницом Љиг-Прељина (0.500 км) радови у току.

 

Обе траке су под асфалтом целом дужином (први слој)

 

Тунел Бранчићи (лева цев 940м, десна 944,7м) радови у току


Лева тунелска цев: завршен асфалт два слоја. Следи опремање тунела светла, вентилација, сигнализација, кречење, асфалт завршни слој, управљачки центар (радови у току)

 

Десна тунелска цев: радови на изради завршних слојева постељице. Припрема за асфалтирање и остатак активности као за леву тунелску цев.