RSS

You are here

Коридор 11 - Сурчин - Обреновац

Пројекат: Изградња ауто-пута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац

 

Значај овог пројекта је што ствара директну везу Коридора 11 са Коридором 10, односно са једне стране према Мађарској преко Новог Сада и Хоргоша, а с друге стране према Хрватској. Исто тако обезбеђује лакшу везу Београда са Коридором 11.

 

Финансијер: Влада Србије, коју заступа Министарство грађевинарства, саобраћаја и

                          инфраструктуре

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“

Извођач радова: China Communications Construction Company Ltd.

 

Вредност уговора:  233.669.280 $

Дужина деонице: 17,6 километара

Финансирање: зајам кинеске Експорт-импорт банке (Ексим банка) 85%, из буџета Републике Србије 15%

Датум почетка радова:  5. 5. 2017. године

Период извођења радова: 32 месеца

Планирани рок завршетка радова: 5. 1. 2020. године

 

Степен готовости: финансијска реализација 58,82%

                                   физичка реализација  61,62%

 

На основу изведених радова у предходном периоду,извођач прати динамички план, па је рок завршетка радова одржив и нема назнака да ће га извођач прекорачити. Током посматраног периода радови се одвијају на мостовским конструкцијама, док на изградњи коловоза радове у овим зимским условима није могуће изводити.