RSS

You are here

Коридор 11 - Сурчин - Обреновац

Значај овог пројекта је што ствара директну везу Коридора 11 са Коридором 10 односно са једне стране према Мађарској  преко Новог Сада и Хоргоша а са друге стране према Хрватској. Исто тако обезбеђује лакшу везу града Београда са Коридором 11.

 

Финансијер : Влада Србије, коју заступа Министарство грађевинарства, саобраћаја и

                          инфраструктуре

Инвеститор  : ЈП „Путеви Србије“

Извођач радова : „China Communications Construction Company Ltd“.

 

Вредност уговора :  233.669.280 $

дужина деонице : 17,6 километара

Финансирање: зајам кинеске Export-Import banke (Eksim banka) 85 % и из буџета

                            Републике Србије 15%

Датум почетка радова :  05. 05. 2017.године

Период извођења радова : 32 месеца

Планирани рок завршетка радова : 05.01.2020. године

 

Степен готовости : финансијска реализација 66,23 %

                                физичка реализација  68,48 %

 

На основу изведених радова у предходном периоду, Извођач прати динамички план, па је рок завршетка радова одржив и нема назнака да ће га Извођач прекорачити.

На главном мосту су избетонирани конзолни сегменти на носећем стубу у Сави. На приступном мосту са обреновачке стране, Извођач је вршио утезање арматуре и ињектирање распона између стубова и померање клизне MSS оплате у суседно поље. На приступном мосту са сурчинске стране, Извођач је избетонирао последњи распон.

На мањим мостовима (надпутњацима) Извођач је бетонирао наглавне греде, средње и обалне стубове, монтирао арматуру и бетонирао лежишне греде, бетонирао главне преднапрегнуте монтажне носаче и монтирао носаче. Између лежећих греда монтирао је скелу за израду оплате и бетонирање главних носача, као и за  и  бетонирање коловозне плоче.

На траси су извођени радови на изради цевастих пропуста, изради постељног слоја од дробљеног каменог агрегата и изради насипа од песка (уграђено 442.798,77 м3 песка у 2019.години, у априлу 2019. м3 81.632,73).