RSS

You are here

Коридор 11 - Сурчин - Обреновац

 

Пројекат: Изградња ауто-пута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац

 

Значај овог пројекта је што ствара директну везу Коридора 11 са Коридором 10, односно са једне стране према Мађарској преко Новог Сада и Хоргоша, а с друге стране према Хрватској. Исто тако обезбеђује лакшу везу Београда са Коридором 11.

 

Финансијер: Влада Србије, коју заступа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“

Извођач радова: China Communications Construction Company Ltd.

 

Вредност уговора:  233.669.280 $

Дужина деонице: 17,6 километара

Финансирање: зајам кинеске Експорт-импорт банке (Ексим банка) 85%, из буџета Републике Србије 15%

 

 

Датум почетка радова:  5. 5. 2017. године

Период извођења радова: 32 месеца

Планирани рок завршетка радова: 5. 1. 2020. године

 

Степен готовостифинансијска реализација 63,84%

                           физичка реализација  63,98%

 

На основу изведених радова у предходном периоду, извођач прати динамички план, па је рок завршетка радова одржив.

На основу изведених радова у предходном периоду,Извођач прати динамички план, па је рок завршетка радова одржив и нема назнака да ће га  извођач прекорачити.

Извођач користи временске услове за монтажу оплате, израду и монтажу арматуре и бетонирања. На мањим мостовима (натпутњацима) извођач монтира скелу, оплату, арматуру и врши бетонирање шипова, наглавних греда, стубова и лежишних греда, обалних стубова, главних преднапрегнутих монтажних носача, и врши монтажу арматуре коловозних плоча на десној и левој страни мостова у пољима између стубова.

Извођач је извео 81.050,68 м3 насипа од песка.