You are here

ПРОЈЕКАТ мађарско - српске железнице: РеКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД -  НОВИ САД - СУБОТИЦА - ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (КЕЛЕБИЈА) - (БУДИМПЕШТА) - ДЕОНИЦA ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА

Инвеститор: 
„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.


Вредност пројекта: 
426.375.539,64 долара


Извор финансирања: 
На основу Комерцијалног уговора за деоницу Београд Центар - Стара Пазова укупна вредност је 367.440.587,64 долара и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 297.638.159,00 долара (85% од укупне вредности пројекта).


Пројектант: 
Саобраћајни институт ЦИП


Извођач: 
Конзорцијум привредних друштава „China Railway International Co.Ltd.” и „China Communications Construction Company Ltd.”


Надзор: 
DB Engineering & Consulting GmbH (водећи члан групе понуђача)


Значај пројекта: 
Пројекат од изузетног стратешког значаја с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије и директно повезује три од пет највећих градова у Републици Србији. Ова деоница такође чини близу половине дужине Паневропског коридора Xб и део је јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије. Значајан је сегмент јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и луке Далеког истока са земљама  Југоисточне, Централне и  Источне Европе. Ово је први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.

 

Статус пројекта: 
У току је извођење радова.

 

• Проценат физичке реализације на дан 22.05.2021. године: 54,47%
• Проценат физичке реализације на дан 22.05.2021. године: 55,90%

 

У току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Старе Пазове на десном колосеку.

 

Почетак пројекта: 
јун 2018. године

 

Завршетак пројекта: 
септембар 2021. године