You are here

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете луке Смедерево

Инвеститор:

МГСИ

 

Вредност пројекта:

93 милиона евра, од чега је 53 милиона евра вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре, чија је изградња обавеза Републике Србије.

 

Извор финансирања:

50% вредности радова на изградњи лучке инфраструктуре се финансира по основу Финансијског уговора за развој речне транспортне инфраструктуре између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, док је преосталих 50% средства обезбеђено у буџету.

 

Пројектант:

„Ехтинг д.о.о“, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ЦПМ консатинг ДОО“, „Утвинг ВС ДОО“ и „Триопројект д.о.о“.

 

Извођач радова:

Избор извођача радова се очекује до марта 2020.

 

Надзор:

Избор надзорног органа се очекује до марта 2020.

 

Значај пројекта:

Град Смедерево се налази на европском ТЕН-Т Коридору „Рајна-Дунав“ и у непосредној је близини Коридора X. Овај пројекат подразумева изградњу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, који ће омогућити претовар око пет милиона тона разних врста робе. Реализацијом овог пројекта биће омогућено поред повећаног претовара разне врсте робе и измештање „старе луке“ из центра Смедерева у индустријску зону, што ће значајно допринети побољшању заштите животне средине у Смедереву.

 

Статус пројекта:

Усвојени су Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину, као и Пројекат за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола је издата 16.07.2019. године.

Тендерски поступак за избор извођача на изградњи лучке инфраструктуре, као и надзора ће започети у августу 2019. године, а закључење уговора и почетак радова се очекује у марту 2020. године.

Спровођење поступка за доделу лучке концесије за изградњу лучке супраструктуре, одржавање лучке инфраструктуре и управљање луком, очекује се средином 2020. године.

 

 

Почетак пројекта:

септембар 2017. године

 

Завршетак пројекта:

децембар 2022. године