You are here

Радови на изградњи отворене пруге на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са Мађарском (дужине 36,2 km)

Инвеститор:

 „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Вредност пројекта:

 255,627,932.73 долара


Извор финансирања:

 Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)


Пројектант:

 Саобраћајни институт ЦИП


Извођач:

 RZD International


Надзор:

 Project Biro Utiber d.o.o. (водећи члан групе понуђача)


Значај пројекта:

 Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Стара Пазова – Нови Сад је од стратешког значаја с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије и као такав је део трасе будуће брзе пруге која ће повезати Београд и Будимпешту.

 

Статус пројекта:

 У току је извођење радова.

 

• Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 82,56%
• Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 85,17%.

 

До сада на отвореној прузи између Старе Пазове и Новог Сада изграђенo је свих 40,5 km пруге за велике брзине, а од те укупне дужине изграђене пруге 34,1 km је отворена пруга (леви и десни колосек заједно) на деоници од Старе Пазове до Бешке, као и 5,4 km станичних колосека у станици Инђија.

 

Почетак пројекта:

 16. март 2018. године

 

Завршетак пројекта:

 31. децембар 2021. године