You are here

Радови на изградњи тунела и вијадукта на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са Мађарском

Инвеститор: 
„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Вредност пројекта: 
337.600.000,00 долара

 

Извор финансирања: 
Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)

 

Пројектант: 
Саобраћајни институт ЦИП

 

Извођач: 
RZD International

 

Надзор: 
Project Biro Utiber d.o.o. (водећи члан групе понуђача)

 

Значај пројекта: 
Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Стара Пазова – Нови Сад је од стратешког значаја с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије и као такав је део трасе будуће брзе пруге која ће повезати Београд и Будимпешту.

 

Статус пројекта: 
У току је извођење радова.

 

  • Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 98,67%,
  • Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 98,86%.

 

ТУНЕЛ „ЧОРТАНОВЦИ“: Тунел чине 2 одвојене тунелске цеви, свака са по једним колосеком, укупне дужине 2.242 m. Десна тунелска цев дуга 1.086 m, пробијена је 03. априла 2020. године, а лева тунелска цев дуга 1.156 m пробијена је 05. јуна 2020. године. Завршени су радови на изградњи све три фазе примарне конструкције тунела. Завршени су радови на изградњи секундарне конструкције. Завршени су радови на изградњи горњег строја.

 

ВИЈАДУКТ: Вијадукт је дужине око 3 km и носиће га 59 стубова, од којих је највиши 28 m. Вијадукт је лоциран непосредно уз десну обалу Дунава и састоји се из две конструкције. Почетак вијадукта повезан је са галеријом за излаз из тунела. Остала конструкција вијадукта подељена је на пет сегмената. У потпуности су завршени радови на изградњи свих 59 носећих стубова. Завршени су радови на изградњи свих темеља, стубова и главних носача конструкције вијадукта.

 

Почетак пројекта: 
19. септембар 2017. године

 

Завршетак пројекта: 
31. децембар 2021. године