You are here

Реконструкција деонице Јајинци – Мала Крсна и обнова станице Мала Крсна

Инвеститор: 
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
 
Вредност пројекта:
39.253.214,30 евра

 

Извор финансирања: 
Пројекат се финансира из кредитних средства Европске банке за обнову и развој

 

Пројектант: 
Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

 

Извођач: 
Конзорцијум „COLAS Rail” и „Енергопројект”

 

Надзор: 
Стручна Комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Значај пројекта: 
Пројекат реконструкције деонице пруге Јајинци – Мала Крсна има за циљ унапређење железничке инфраструктуре на Коридору Х, имајући у виду да је ово један од најважнијих, али и најоптерећенијих железничких путних праваца кроз Републику Србију.
 
Статус пројекта: 
У току је извођење радова у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја.

 

• Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 88,04%
• Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 73,07%
 
Почетак пројекта: 
30. мајa 2019. године

 

Завршетак пројекта: 
Рок за завршетак радова је крај јула 2021. године.