RSS

You are here

Реконструкција и доградња постојећег висећег моста за носеће водоводне цеви и пешачки саобраћај преко реке Западне Мораве

Реконструкција и доградња пешачког моста преко Западне Мораве у Трстенику, који је у мају 2014. године био тешко оштећен у поплавама представља један од најзначајнијих пројеката за град/општину јер на овај начин добијају модеран пешачки мост (стари мост није био пешачки већ је само служио као носећа/сервисна конструкција за водоводну цев), који уз његову првенствену улогу - а то је пребацивање воде са изворишта Звездан до потрошача у граду цевоводима (који су практично уграђени у мостовску конструкцију и нису видљиви) капацитета ~ 120 л/с - омогућава напајање града са две стране.

 

Извођач:      

ЈВ КЕСЗ – Пирамида – Филос мостови

 

Инвеститор:

ЈКП ”Водовод” Трстеник

 

Вредност  уговора:            

494.525,30 ЕУР (потписан је анекс бр. 03 на износ од 715.107,70 ЕУР)

 

Почетак радова:             

5. 3. 2018.

 

Рок за завршетак:         

1. 5. 2019. (нов рок за завршетак радова уз поштовање динамике плаћања)

 

Финансијер:

МГСИ – Република Србија, KfW

 

Немачко-српска билатерална сарадња:

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

 

Активности на градилишту

Тренутно се ради на припреми прилазне саобраћајнице за асфалтирање, чишћену леве обале и формирању пешачке стазе са те стране, као и на бетонирању прилазне рампе.

Челик стиже договореном динамиком, остала је још монтажа газишта и ограде.

Безбедност и здравље на раду

Тренутно нема замерки на стање БЗР-а на градилишту.

Планиране активности

За среду 24. 4. 2019. године одржаће се редовни недељни састанак на коме би по плану требало да се констатује завршетак радова.

План је да до среде сви преостали радови буду завршени.

За понедељак 15. 4. 2019. године са почетком у 07:00 ч најављена је посета републичког инспектора госпође Јелене Ерац.