You are here

РЕКОНСТРУКЦИЈA И ПРОШИРЕЊE ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“ НА АУТОПУТУ Е-75

 

10.06.2021.

 

Постојећи гранични прелаз "Хоргош" измећу Републике Србије и Републике Мађарске, налази се на аутопуту Е-75 Суботица - Београд,  фреквентној саобраћајној траси преко које се обавља проток људи и роба према Западној  Европи и Блиском Истоку, што га одређује као значајан пункт транзитног међународног друмског саобраћаја.

 

Реконструкцијом и проширењем граничног прелаза предвиђено је да се оствари смањење саобрађајног преоптерећења и постигне скраћено време чекања, пре свега за периоде током године који су критични (годишњи одмори, празници), уз обавезну безбедност свих учесника у саобраћају.

 

У циљу смањење саобраћајних оптерећења и оптимизације безбедности саобраћаја, дуж аутопута у смеру према Републици Мађарској, од излаза са постојеће бензинске пумпе до одвајања за укључење на излазни теретни терминал (излаз из земље), предвиђено је изградња две додатне саобраћајне траке за теретна возила, нова паркинг места за теретна, путничка и аутобуска возила, формиранје две траке за аутобуски саобраћај и две додатне траке за путнички саобраћај, као и изградња новог теретног терминала и једна трака за вангабаритна возила на излазу из земље, функционална пренамена и рехабилитација / реконструкција постојеће коловозне конструкције, постављање нових кабина за контролу, изградња објеката пратећих садржаја као и јавног тоалета. На улазу у земљу планирано је иста реконструкција без изградње теретног терминала.

 

Финансијер:  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Инвеститор:  „Републичка Дирекција Србије“.

Извођач радова: НИЈЕ ИЗАБРАН

Процењена вредност уговора: 1.900.000.000,00 РСД

Датум почетка радова:  септембар 2021. године

Период извођења радова: 18 месеци

Планирани рок завршетка:  април 2023. Године

 

У поступку је Техничка контрола пројекта за Грађевинску дозволу, припрема се јавна набавка за извођење радова, који треба да се започну на јесен 2021, после туристичке сезоне.

 

ПО ДОСТАВЉЕНИМ КАТЕГОРИЈАМА:

 

Категорија пројекта **Инфраструктурни пројекат/ Гранични прелаз

Носилац пројекта * Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта * РЕКОНСТРУКЦИЈA И ПРОШИРЕЊE ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ХОРГОШ“ НА АУТОПУТУ Е-75

Инвеститор Републичка Дирекција за Имовину, Република Србија

Финансијер Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач Није још изабран

Надзор Није још именован

Пројектант Саобраћајни институт ЦИП ДОО

Техничка контрола је у току, који врши ШИДПРОЈЕКТ ДОО, ШИД и ГЕОПАНОНИЈА ДОО НОВИ САД, Нови Сад

Стратешки и правни основ-

Значај пројекта

Постојећи гранични прелаз "Хоргош" измећу Републике Србије и Републике Мађарске, налази се на аутопуту Е-75 Суботица - Београд,  на фреквентној саобраћајној траси преко које се обавља проток људи и роба према Западној  Европи и Блиском Истоку, што га одређује као значајан пункт транзитног међународног друмског саобраћаја.

Реконструкцијом и проширењем граничног прелаза предвиђено је да се оствари смањење саобрађајног преоптерећења и постигне скраћено време чекања, пре свега за периоде током године који су критични (годишњи одмори, празници), уз обавезну безбедност свих учесника у саобраћају.

 

Статус пројекта У поступку је Техничка контрола пројекта за Грађевинску дозволу, припрема се јавна набавка за извођење радова, који треба да започне на јесен 2021, после туристичке сезоне.

 

Вредност инвестиције 1.900.000.000,00 РСД

 

Почетак пројекта  3. квартал 2021.године

 

Завршетак пројекта  2023. година

 

Извор финансирања Буџет РС

 

Опис пројекта

У циљу смањење саобраћајних оптерећења и оптимизације безбедности саобраћаја, дуж аутопута у смеру према Републици Мађарској, од излаза са постојеће бензинске пумпе до одвајања за укључење на излазни теретни терминал (излаз из земље), предвиђено је изградња две додатне саобраћајне траке за теретна возила, нова паркинг места за теретна, путничка и аутобуска возила, формиранје две траке за аутобуски саобраћај и две додатне траке за путнички саобраћај, као и изградња новог теретног терминала и једна трака за вангабаритна возила на излазу из земље, функционална пренамена и рехабилитација / реконструкција постојеће коловозне конструкције, постављање нових кабина за контролу, изградња објеката пратећих садржаја као и јавног тоалета. На улазу у земљу планирано је иста реконструкција без изградње објекта теретног терминала.

 

Степен физичке реализације-

 

Степен финансијске реализације-