You are here

Одељење за инспекцијске послове транспорта опасне робе

Телефон: 
011/ 3122 780 011/2600 964 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.
Адреса: 
Омладинских бригада 1