You are here

Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају - лиценце за јавни превоз

Телефон: 
011/3119-080, 011/2691-601 (радним данима од 10-13 часова)
Електронска пошта: