You are here

Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају - сертификати лица одговорних за превоз терета

Телефон: 
011/29-29-742 (радним данима од 10-13 часова)
Електронска пошта: