You are here

Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају - сертификати за теретна возила

Телефон: 
011/29-29-743 (радним данима од 10-13 часова)
Електронска пошта: