You are here

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

Телефон: 
011/2929-768 (радним данима од 10-13 часова), 011/2929-770 (радним данима од 10-13 часова)
Електронска пошта: 
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs