You are here

АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ У САСТАВУ ХЕПС „ЂЕРДАП 1“

 

 

 

   

Циљ пројекта је побољшање техничких услова за пловидбу и безбедност пловидбе бродова са једног нивоа на други кроз адаптацију бродске преводнице.

 

Образложење пројекта: Бродске преводницa ХЕПС Ђердап 1 непрекидно је у функцији од 1970. године. Бродске преводница налази се на 943км реке Дунав од речног ушћа у Црно море. У посљедњих 47 година нису извршени значајни радови на ремонту механичке или друге опреме бродске преводнице, због чега је угрожена њена функционалност, што може потенцијално довести до катастрофалних ефеката на укупну пловидбу Дунавом и Европом, као и на индустрију и економију у овом региону.

 

Процењена вредност пројекта: 28,5 милиона евра

Извор финансирања:
- 60% финансирања из оквирног зајма ЕИБ (17,1 милиона ЕУР)
* тренутно се врши процена и подложна је коначном одобрењу зајма

- 40% фонд за повезивање Европе (ЦЕФ) (11,4 милиона ЕУР)

Рок за реализацију пројекта: септембар 2020

 

 

 

 

 

 SUPERVISION SERVICE CONTRACT