You are here

Дирекција за водне путеве

Дирекција за водне путеве (у даљем тексту: Дирекција) образује се као орган управе у саставу Министарства саобраћаја за обављање послова државне управе, као и стручних и техничких послова који се односе на међународне и међудржавне водне путеве.

 

Дирекција за водне путеве