You are here

Група за безбедност саобраћаја

У Групи за безбедност саобраћаја обављају се послови који се односе на: припремање стратегија, планова, закона и других прописа из области безбедности саобраћаја на путевима, интелигентних транспортних система  и области социјалног законодавства у друмском превозу и система тахографа; припрему планова за финансирање мера у области безбедности саобраћаја; координирање рада субјеката у области безбедности саобраћаја; стручну подршка раду Тела за координацију безбедности саобраћаја, Колегијума и стручних радних група, учешће у раду међународних институција у области безбедности саобраћаја на путевима, интелигентних транспортних система и система тахографа; промовисање мера безбедности саобраћаја и интелигентних транспортних система; израду предлога техничких услова, осталих техничких прописа, норматива и стандарда у области безбедности саобраћаја на путевима, интелигентних транспортних система и система тахографа; припрему прописа у вези техничких услова које испуњавају возила у саобраћају; учествује у изради студија, анализа, планирања и прогноза у области безбедности саобраћаја на путевима,интелигентних транспортних система и система тахографа; израду програма за унапређење стања безбедности саобраћаја на путевима и интелигентних транспортних система, праћење мултилатералних конвенција и споразума из области безбедности саобраћаја на путевима, интелигентних транспортних система и система тахографа; праћење и увођење регулатива Европске уније у домаћу регулативу; учешће у изради материјала из делокруга Министарства са другим органима и организацијама преко комисија или радних група, као и други послови из делокруга Групе.

Група за безбедност саобраћаја

011/2609-241 (радним данима од 10-13 часова), 011/2609-120 (радним данима од 10-13 часова)