RSS

You are here

ГРУПА ЗА ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕГИОНАЛНЕ ПРОСТОРНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

У Групи за Просторни план Републике Србије, регионалне просторне планове и програме имплементације обављају се стручно - аналитички, нормативни и управни послови који се односе на: организацију припреме, координацију, праћење израде Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова и програма имплементације; пружање стручне помоћи у смислу припреме извода из Просторног плана Републике Србије и регионалних просторних планова за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе, као и други послови из делокруга Групе.