You are here

Група за управно-надзорне послове Крагујевац

У Групи за управно-надзорне послове Крагујевац обављају се послови који се односе на: решавање предмета по жалбама изјављеним на решења општинских управа у области урбанизма и грађевинарства, за подручје Шумадијског, Поморавског, Подунавског, Мачванског, Колубарског, Златиборског и Моравичког управног округа; други послови из делокруга Групе.