RSS

You are here

Група за утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина

У Групи за утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, обављају се послови који се односе на: проверу документације коју предузећа и друга правна лица подносе уз захтев за издавање лиценце; израду извештаја о недостацима у документацији и предлог информације о недостацима која се доставља подносиоцима захтева; израђују се извештаји и други материјали за седницу комисије са предлогом за издавање лиценци,  припрема лиценци, односно решења која предлаже комисија за утврђивања испуњености услова за издавање лиценци за израду техничке документације и грађење објеката за које дозволу издаје министарство односно аутономна покрајина, као и други послови из делокруга Групе.