You are here

Лучка капетанија Тител

Лучка капетанија Тител, за подручну јединицу општина Тител, Жабаљ, Зрењанин и Житиште, са седиштем у Тителу, за подручје река Тиса - обе обале од km 0 до km 63, лева обала реке Дунав од km 1206.6 до km 1226.6, канал Бегеј обе обале од km 0 до 51.5 (до границе са Републиком Румунијом), Пловни Бегеј обе обале од km 0 до границе са Републиком Румунијом, канал „Банатска Паланка - Нови Бечеј“ од km 87 до km 132.