You are here

Лучка капетанија Нови Сад

Лучка капетанија Нови Сад, за подручну јединицу града Новог Сада и подручну јединицу општина Беочин, Темерин, Сремски Карловци, Инђија, Стара Пазова, Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац, са седиштем у Новом Саду, за подручје реке Дунав - десна обала од km 1187 до km 1295,5 и лева обала од km 1226.6 до км 1312, канали „Бечеј - Богојево“ од km 39 до km 69, „Нови Сад - Савино село“ од km 0 до км 39, „Косанчић - Мали Стапар“ од км 0 до km 3, „Јегричка“ од км 0 до км 65, канал „Бачки Петровац – Каравуково“ од km 0 до km 52, канал „Бечеј - Богојево“ од km 84 до km 90. Капетанија ради непрекидно 24 часа.