You are here

Одељење републичке грађевинске инспекције

У Одељењу републичке грађевинске инспекције обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничкихинспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима поверених јединицама локалне самоуправе; организацију и обављање инспекцијског надзора у органима општинских и градских управа и Аутономне покрајине; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, подношење пријава као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу републичке грађевинске инспекције су формиране уже унутрашње јединице:

 

ОДСЕК РЕПУБЛИЧКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БЕОГРАД

 

У одсеку се обављају послови који се односе на : инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничких инспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, као и други послови из делокруга Одсека.

 

ОДСЕК РЕПУБЛИЧКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НИШ

 

У одсеку се обављају послови који се односе на : инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничких инспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, као и други послови из делокруга Одсека.

 

ГРУПА РЕПУБЛИЧКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА

 

У Групи републичке грађевинске инспекције за извршења решења обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; сачињавање Програма уклањања објеката и праћење његовог спровођења; организацију заједничких инспекцијских прегледа са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику; координацију надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у инспекцијском надзору, као и други послови из делокруга Групе.

Одељење републичке грађевинске инспекције

011/2609 061 011/ 3122 884 011/ 2695 701 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.