You are here

Одељење републичке комуналне инспекције

У Одељењу републичке комуналне инспекције обављају се послови на: инспекцијски надзор над спровођење закона и других прописа којим се уређују комуналне делатности и становање; предузимање превентивних мера; предлагање и предузимање мера из законских овлашћења; израда извештаја и анализа у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење потребних евиденција, као и други послови из делокруга Одељења.

Одељење републичке комуналне инспекције

011/ 2695 821 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.