You are here

Одељење републичке инспекције за друмски саобраћај

У Одељењу републичке инспекције за друмски саобраћај обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта и закона из области инспекцијског надзора; предузимање управних и других мера; подношење пријава; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу републичке инспекције за друмски саобраћај образоване су уже унутрашње јединице:

 

  1. Одсек републичке инспекције за друмски саобраћај - Београд;
  2. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Нови Сад;
  3. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Лесковац;
  4. Одсек републичке инспекције за друмски саобраћај - Ниш;
  5. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Крагујевац;
  6. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Краљево;
  7. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Ужице;
  8. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Ваљево;
  9. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Зајечар;
  10. Група републичке инспекције за друмски саобраћај - Пожаревац.

 

У одсецима и групама обављају се послови који се односе на инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја; предузимање превентивних мера; предлагање и предузимање мера из законских овлашћења; израду извештаја и анализа у вези са применом прописа који су предмет надзора; вођење потребних евиденција и друге послове из делокруга одсека и група.

Одељење републичке инспекције за друмски саобраћај

036/308 736 011/2135 425 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.