RSS

You are here

Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја

У Одељењу за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта и закона из области инспекцијског надзора; предузимање управних и других мера; подношење пријава; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских, градских и општинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења, као и други послови из делокруга Одељења.

Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се у седишту Министарства и у:

1. Подручној јединици за Колубарски  управни округ, са седиштем у Ваљеву;

2. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Подунавски и Браничевски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;

3. Подручној јединици  за Расински управни округ, са седиштем у Крушевцу.

4. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;

5. Окружној подручној јединици за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;

6. Окружној подручној јединици за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини;

7.  Окружној подручној јединици за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;

8. Окружној подручној јединици за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;

9. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Нишавски и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу;

10. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички и Топлички управни округ, са седиштем у Лесковцу;

11. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Косовско-поморавски управни округ, са седиштем у Врању;

12. Подручној јединици за Шумадијски управни округ, са седиштем у Крагујевцу.

13. Подручној јединици за Мачвански управни округ, са седиштем у Шапцу.