You are here

Одељење републичке инспекције за државне путеве

У Одељењу републичке инспекције за државне путеве обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева и закона из области инспекцијског надзора, заштиту и одржавање државних путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута; предузимање управних и других мера; подношење пријава; подношење иницијатива за измене закона и подзаконских аката из области путева, као и други послови из делокруга Одељења.

 

Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове државних путева обављају се у седишту Министарства и у;

 

  1. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Поморавски, Подунавски и Браничевски управни округ, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Крагујевцу;
  2. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски и Зајечарски управни округ, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Зајечару;
  3. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Нишавски, Пиротски и Топлички управни округ, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Нишу;
  4. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Ужицу;
  5. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Рашки и Расински управни округ, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Краљеву,
  6. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански и Колубарски управни округ и територију АП Војводина, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Ваљеву.
  7. Подручној јединици широј од подручја управног округа за територију АП Војводина, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Новом Саду.
  8. Подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Јабланички управни округ, као и на целој територији Републике Србије, са седиштем у Врању.

Одељење републичке инспекције за државне путеве

018/ 526 748 011/2691 610 Телефонске консултације са инспекторима обављају се уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 часова.