You are here

Програм интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине (SDIP)

Светска банка покренула је Програм интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине (SDIP), чији је циљ да ојача прекограничну сарадњу кроз управљање водним ресурсима и да унапреди пловност водног пута и заштиту од поплаве.

 

Овим програмом, који обухвата Србију, БиХ и Црну Гору, кроз интегрисани приступ финансираће се активности усмерене на заштиту од поплава, управљање животном средином и модернизацију лука дуж овог коридора, ради повећања њихове повезаности.


Пројекат ће допринети јачању прекограничне сарадње и привредног раста земаља региона.

 

У оквиру овог програма МГСИ је обезбедило финансирање пројекта “Проширење капацитета Луке Сремска Митровица”. Циљ пројекта је да се изградњом Терминала за претовар пољопривредних производа, нафтног терминала, као и терминала за претовар расуте робе (речних агрегата), омогући већа искоришћеност Луке Сремска Митровица од стране компанија које послују у залеђу ове луке, и то у сремском и мачванском управном округу, али и укупни ниво коришћења водног транспорта као економски најефикаснијег и еколошки најприхватљивијег вида транспорта за превоз већих количина роба на већој удаљености.

 

Technical Assistance for the Port of Sremska Mitrovica