You are here

УСПОСТАВЉАЊЕ VTS И ГЛАСОВНОГ VHF СИСТЕМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДНИМ ПУТЕВИМА