RSS

You are here

Aдаптација бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1“

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Aдаптација бродске преводнице у саставу ХЕ „Ђердап 1“

Инвеститор: 

МГСИ

Извођач: 

Конзорцијум DSD Gmbh, „Феромонт“ д.о.о. и „Електромонтажа“ д.о.о.

Надзор: 

iC consulenten, Аустрија

Пројектант: 

Енергопројект-Хидроинжењеринг а. д. Београд

Значај пројекта: 

Пројектом ће бити знатно повећана функционалност бродске преводнице у смислу скраћивања потребног времена за реализацију операције превођења бродова, што ће имати позитивне ефекте на укупну пловидбу на Дунаву, као и на развој индустрије и економије у региону. Пројекат обухвата замену електрохидрауличне и хидромеханичке опреме, реконструкцију контролног торња, као и багеровање приступних пловних путева у оквиру претпристаништа ове преводнице.

Статус пројекта: 

Усвојен је Basic Design. Почетак физичких радова очекује се 28. фебруара 2020. године.

Вредност инвестиције: 

28,5 милиона евра.

Почетак пројекта: 

јануар 2019.

Завршетак пројекта: 

децембар 2021. године.

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира делом из средстава Connecting Europe Facility (CEF) - 40%, док je преосталих 60% обезбеђено на основу Финансијског уговора за развој пројеката речне транспортне инфраструктуре са ЕИБ-ом, закљученог у новембру 2018. године.