You are here

Бушење бунара на изворишту Горуње и Данково у Параћину (1 бунар на Горуњу: „Горуње 6“ и 1 на Данкову: „Данково 2“)

Носилац пројекта: 

ЈП ''Водовод  Параћин'' Параћин

Назив пројекта: 

Бушење бунара на изворишту Горуње и Данково у Параћину (1 бунар на Горуњу: „Горуње 6“ и 1 на Данкову: „Данково 2“)

Извођач: 

Хидрогеоцентар д. о. о., Лештане

Вредност инвестиције: 

89.139,75

Почетак пројекта: 

11. 2. 2019.

Завршетак пројекта: 

30. 3. 2019. 

Степен физичке реализације: 

Списак деоница и статус изведених на дан 24. 10. 2019:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница / Улица

[-]

Пречник главног ХДПЕ цевовода

ОД (мм)

Дужина главног цевовода

[m]

Број кућних прикључака

(Изведено)

 

Изведена дужина

17.10.2019

[m]

Изведена дужина

24.10.2019.

[m]

Статус

[-]

1

Кајмакчаланска

225

455

23

0

0

Очекују се инструкције од општине у вези са плановима за реконструкцију улица. Спрам тога ће ЈП планиарти и поч. радова у овој ул.

2

Видовданска

160

1480

82

0

0

Радови планирани за наредну годину.

3

Стефана Лазаревића и Краља Милутина

225

1055

78

0

0

Радови планирани за наредну годину.

4

Теслина

Изградња шахта и уградња затварача за регулацију притиска

 

0

0

5

Николе Пашића

110

192

19

0

0

Очекују се инструкције од општине у вези са плановима за реконструкцију улица. Спрам тога ће ЈП планиарти и поч. радова у овој ул.

6

Боре Петровића

110

200

49 (49)

200

200

Изведено-Завршено. (поч.радова: 4.6.)

7

Церска

110

640

68 (68)

640

640

Изведено-Завршено. Асфалтирање такође завршено. (поч.радова: април 2019)

8

Ивана Горана Ковачића

110

430

53 (53)

430

430

Изведено-Завршено.Асфалтирање ће бити урађено након изградње и атмосферске канализације. (поч.радова: 11.7)

9

Владике Николаја Велимировића

110

508

68

0

0

Очекују се инструкције од општине у вези са плановима за реконструкцију улица. Спрам тога ће ЈП планиарти и поч. радова у овој ул.

10

Војводе Путника

110

470

65

0

0

Очекују се инструкције од општине у вези са плановима за реконструкцију улица. Спрам тога ће ЈП планиарти и поч. радова у овој ул.

11

Цевовод на Данкову

160

1440

40

640

740

Радови у току. Настављена је изградња спојног цевовода на Данкову.

12

Цевовод на Горуњу

160 / 225 /280

890/465/605

/

940

0

Радови од Б6 до Б10 завршени

Укупно [m]

 

8830

 

2850

2950

Укупно изведено 33,4 %

 

 

 

 

 

 

Резиме: У периоду између две посете од 17.10- 24.10.2019. настављена је изградња везног цевовода на Данкову. Изведена је деоница ПЕ 160, у дужини од ~100 м.

 

Напомена: Део материјала за реконструкцију у одређеним улицама преузет је од добављача пре потписивања уговора, што је и разлог зашто извештаји нису прављени раније. Није постојао уговор на који би се извештај везао. Материјал за улице у којима је урађена реконструкција цевовода је испоручен доста унапред на основу претходне добре сарадње ЈП Водовод и испоручиоца опреме, а услед хитности почетка радова (због планиране реконструкције коловозне конструкције предвиђене за тај период).

Све време извођења радови су праћени.

(активности на асфалтирању нису у ингеренцији ЈП Водовод, већ Управе за инвестиције, општине)