RSS

You are here

ЕБРД VII – ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ГАРНИТУРА (ЕМГ)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Србија воз” а.д

Назив пројекта: 

ЕБРД VII – ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ГАРНИТУРА (ЕМГ)

Инвеститор: 

„Србија воз” а. д.

Финансијер: 

ЕБРД, вредност 100 милиона евра.

Значај пројекта: 

Овај пројекат је веома важан аспект у циљу повећања удела железнице у путничком саобраћају, као и повећања прихода од превоза путника. Увођење ових нових возила у саобраћај ће такође допринети повећању квалитета превозне услуге, као и смањењу трошкова одржавања, али и допринети очувању животне средине.

Статус пројекта: 

Пројекат је одобрен од стране ЕБРД. „Србија Воз“ а.д. је припремио техничке захтеве за возна средства. Тендер је објављен 18.12.2019. године. Рок за доставу понуда је 17.02.2020. године.

Вредност инвестиције: 

100.000.000,00 евра

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из Кредита Европске банка за обнову и развој.

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева набавку 18 нових електромоторних гарнитура укупне вредности 100 милиона евра.