You are here

ЕБРД VII – ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ГАРНИТУРА (ЕМГ)

Носилац пројекта: 

 „Србија Воз” а.д

Назив пројекта: 

ЕБРД VII – ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ГАРНИТУРА (ЕМГ)

Инвеститор: 

„Србија воз” а. д.

Финансијер: 

ЕБРД, вредност 100 милиона евра.

Значај пројекта: 

Овај пројекат је веома важан аспект у циљу повећања удела железнице у путничком саобраћају, као и повећања прихода од превоза путника. Увођење ових нових возила у саобраћај ће такође допринети повећању квалитета превозне услуге, као и смањењу трошкова одржавања, али и допринети очувању животне средине.

Статус пројекта: 

У току израдa Извештаја о стручној оцени понуда за прву фазу тендерског поступка и позива понуђачима за састанке за разјашњења.

Вредност инвестиције: 

100.000.000,00 евра

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из Кредита Европске банка за обнову и развој.

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева набавку 18 нових електромоторних гарнитура укупне вредности 100 милиона евра.