You are here

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав у Србији, између Бачке Паланке и Београда

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав у Србији, између Бачке Паланке и Београда

Инвеститор: 

МГСИ

Финансијер: 

ИПА 2013 и 15% суфинансирање државе

Извођач: 

„Агромах ЛТД“, Бело Поље, „Благоевград“, Бугарска, „Регулација ДОО“, Србија и „Колубара ДОО“, Србија

Надзор: 

ACCIONA Ingenieria SA, из Шпаније

Пројектант: 

Конзорцијум Witteveen+Bos, Холандија, DHI, Данска и „Енергопројект“, Србија

Значај пројекта: 

Пројекат ће допринети унапређењу услова и безбедности пловидбе, што је од великог значаја за Републику Србију, имајући у виду да је у класификацији главних транспортних коридора ЕУ, Дунав део Рајнскодунавског коридора и да је Србији 87% од укупног обима водног транспорта генерисано на реци Дунав, а већи део претовара се обавља у лукама на деоници између Бачке Паланке и Београда. Уклањање шест критичних сектора на делу Дунава између Београда и Бачке Паланке, од км 1287 до км 1195. Основне активности пројекта обухватају изградњу хидротехничких грађевина и багеровање речног наноса у складу са захтевима заштите животне средине.

Статус пројекта: 

Завршени су хидротехнички радови на критичним секторима „Футог” и „Чортановци“. Завршен је и технички пријем радова на критичниом сектору „Футог“ а у току је примопредаја радова на критичном сектору „Чортановци“. У току су радови на изградњи хидротехничких објеката на критичном сектору „Прелив“.

Вредност инвестиције: 

9,3 милиона евра

 

Почетак пројекта: 

Пројекат је започет 2. 6. 2017. године потписивањем уговора за надзор и еколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на Дунаву, а потом и Уговора за извођење хидротехничких и багерских радова на критичним секторима на Дунаву 6. 6. 2017. године.

Завршетак пројекта: 

децембар 2020. године

Извор финансирања: 

ИПА 2013 и 15% суфинансирање државе

Опис пројекта: 

Пројекат ће допринети унапређењу услова и безбедности пловидбе, што је од великог значаја за Републику Србију, имајући у виду да је у класификацији главних транспортних коридора ЕУ Дунав део Рајнскодунавског коридора и да је у Србији 87% од укупног обима водног транспорта генерисано на реци Дунав, а већи део претовара се обавља у лукама на деоници између Бачке Паланке и Београда. Уклањање шест критичних сектора на делу Дунава између Београда и Бачке Паланке, од км 1287 до км 1195. Основне активности пројекта обухватају изградњу хидротехничких грађевина и багеровање речног наноса у складу са захтевима заштите животне средине.