You are here

Имплементација радарског система на локацији Бесна кобила

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Имплементација радарског система на локацији Бесна кобила

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Биће познат по окончању тендерског поступка

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо.

Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио-фреквенција – пројектант ће бити познат по окончању тендерског поступка

Значај пројекта: 

Побољшање радарског прекривања у југоисточном делу простора надлежности ЦКЛ Београд, посебно на нижим висинама (испод FL200)

Статус пројекта: 

Тендерски поступак у току

Вредност инвестиције: 

Биће познато по закључењу уговора

Почетак пројекта: 

У зависности од исхода тендерског поступка

Завршетак пројекта: 

март 2022. године

Извор финансирања: 

ЕИБ - Европска инвестициона банка

Опис пројекта: 

Набавка и инсталација примарног и секундарног система (PSR + SSR) уз инфраструктурне радове (грађевинске, електро...), за побољшање радарског покривања југоисточног дела ваздушног простора Републике Србије.

Степен физичке реализације: 

0%

Степен финансијске реализације: 

0%