You are here

Изградња ауто-пута Е-761, Београд–Сарајево, деоница: Сремска Рача - Кузмин

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута Е-761, Београд–Сарајево, деоница: Сремска Рача - Кузмин

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“

Извођач: 

TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. огранак Београд

Надзор: 

привремено вршење надзора ЈП „Путеви Србије“

Пројектант: 

Саобраћајни институт „ЦИП“, TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. огранак Београд

Значај пројекта: 

Поред повезивања главних градова Републике Србије и Босне и Херцеговине, оставарује се и веза са Паневропским коридорима: Коридором 4, Коридором 5, Коридором 7 (река Дунав) и Коридором 10. Поред тога, изградњом деонице Пожега–Ужице–граница са Босном и Херцеговином (Котроман) ствара и веза са ауто-путем „Милош Велики“ и будућим ауто-путем Е-761, „Моравски коридор“, у Републици Србији.

Статус пројекта: 

У децембру 2019. године усвојени су планови детаљне регулације за целу трасу ауто-пута у РС. Усвојен је и Урбанистички пројекат као плански документ за изградњу моста на Сави. Прибављени су Локацијски услови за мост на Сави, а Студија оправданости са идејним пројектом усвојена је од стране Ревизионе комисије дана 24. 6. 2019. године. Завршена је израда Пројекта за грађевинску дозволу 1. фазе моста на Сави и прибављен је позитиван извештај Техничке контроле.

У току су изградња градилишних кампова, постављање механизације (механичка база, асфалтна база и сл.) и лабораторије. Изводе се припремни радови и постављање шипова.

Вредност инвестиције: 

250.000.000 евра

Почетак пројекта: 

31. 8. 2019. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2023. године

Извор финансирања: 

кредит турских банака и буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Деоница Сремска Рача – Кузмин, укупне дужине око 18 км са мостом преко реке Саве, представља део пројекта изградње ауто-пута Е-761, Београд–Сарајево. Поред тога, у Републици Србији је планирана изградња и деонице Пожега–Котроман (дужине око 60 км). Комерцијалним уговором са компанијом "Ташјапи" предвиђено је да се 25 милиона евра намени за израду планске и техничке документације за ову деоницу.

Деоница ауто-пута Сремска Рача – Кузмин биће пројектована за максималну дозвољену брзину од 130 км/час и имаће по две коловозне траке и једну зауставну траку у оба смера. Предвиђено је да будућа саобраћајница пролази кроз насеље Кузмин све до постојећег граничног прелаза код Сремске Раче, где ће бити изграђен мост преко реке Саве у дужини од око 1,3 км.