You are here

Изградња ауто-пута Е-763 „Милош Велики“, деоница: Пожега-Бољаре

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута Е-763 „Милош Велики“, деоница: Пожега-Бољаре

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“

Значај пројекта: 

Деоница ауто-пута Пожега–Бољаре повезује Србију и Црну Гору, односно Београд и јужни Јадран, а у ширем контексту повезаће Румунију, Србију, Црну Гору и Италију.

Статус пројекта: 

У току је израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором), ауто-пут Е-763. Априла 2019. године у Дубровнику је потписан Меморандум о разумевању на пројекту ауто-пута Е-763, „Београд – јужни Јадран”, деоница Пожега–Бољаре. Овим меморандумом Република Србија и Народна Република Кина исказале су интерес да пројекат обухвати сарадњу на пројектовању, испоруци, изградњи и финансирању изградње на територији Србије.

Вредност инвестиције: 

прилиминарна процена око 1,83 милијарде евра

Извор финансирања: 

Извор и средства за финансирање пројекта још нису обезбеђени

Опис пројекта: 

Деоница ауто-пута Пожега–Бољаре, укупне дужине око 107 km, представља завршну деоницу ауто-пута Е-763.