You are here

Изградња ауто-пута Е-763 „Милош Велики“, деоница: Прељина-Пожега

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута Е-763 „Милош Велики“, деоница: Прељина-Пожега

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“

Извођач: 

China Communications Construction Company Ltd.

Надзор: 

„ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ доо

Пројектант: 

China Communications Construction Company Ltd.

Значај пројекта: 

Деоница Прељина–Пожега представља део ауто-пута Е-763, односно део аутопута Београд–јужни Јадран, којим се остварује веза  између Србије и Црне Горе, односно Београда и јужног Јадрана, а у ширем контексту повезаће Румунију, Србију, Црну Гору и Италију.

Статус пројекта: 

Завршени су пројекти и издате грађевинске дозволе за прву фазу изградње ове деонице ауто-пута, и то за тунеле Муњино брдо и Лаз, на којима отпочињемо извођење радова, као и за изградњу кампова за смештај људи, опреме и материјала, те привремне саобраћајнице, позајмишта и депоније. ЈП „Путеви Србије“ спроводе убрзано процедуру експропријације, која је у току и пратиће предвиђену динамику изградње.

Вредност инвестиције: 

523.530.000 USD

Почетак пројекта: 

мај 2019. године

Завршетак пројекта: 

2022. године

Извор финансирања: 

зајам страних банака и буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Ауто-пут Е-763, деоница Прељина-Пожега износи 31 km и подељена је на три мање деонице:

  • Од Прељине до Пријевора дуж реке Чемернице и малим делом поред Западне Мораве у дужини до 8,3 km.
  • Од Пријевора до Лучана би требало асфалтирати 15,51 km и изградити 20 мостова који ће бити дужи од 3 km. Пројектована је и изградња тунела Лаз од 1.750 m.
  • Трећа поддеоница од Лучана до Пожеге протезаће се на 7 km и на њој би требало да буду изграђена три моста, тунел дуг 2.040 m, петља у Лучанима и мост преко реке Бјелице.

Скоро трећину трасе на будућем ауто-путу од Прељине до Пожеге чине планирани мостови и тунели.