You are here

Изградња ауто-пута Ниш-Плочник-Мердаре, фаза 1 - изградња полупрофила ауто-пута на деоници Мерошина (Ниш)-Белољин (Плочник)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута Ниш-Плочник-Мердаре, фаза 1 - изградња полупрофила ауто-пута на деоници Мерошина (Ниш)-Белољин (Плочник)

Инвеститор: 

Коридори Србије д.о.о.

Пројектант: 

Експерти Европске уније финансирани од стране Инвестиционог оквира за западни Балкан ЕУ (WBIF)

Значај пројекта: 

Деоница Мерошина (Ниш)-Белољин (Плочник), део ауто-пута Е-80 Ниш-Мердаре, преко Приштине повезује Србију са албанском обалом и представљаће везу Коридора X са Рутом 6 (Скопље-Приштина) и Рутом 2б (Сарајево-Подгорица-Влора).

Статус пројекта: 

У току је израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење изградње полупрофила ауто-пута дужине од 33 км деонице Мерошина (Ниш)-Белољин (Плочник), као и израда тендерске документације за одабир извођача за изградњу.

Израђен је Идејни пројекат за преосталу деоницу од Белољина (Плочник) до Мердара и предат је захтев за издавање локацијских услова.

Вредност инвестиције: 

фаза 1 – 255 мил. евра

Почетак пројекта: 

Почетак 2021. године

Извор финансирања: 

Потписан зајам са банком ЕИБ,  потписана донација ЕУ (WBIF), будући зајам банке ЕБРД, као и суфинансирање Србије.

Опис пројекта: 

Изградња ауто-пута Ниш-Плочник-Мердаре, и то прва фаза изградње ауто-пута као полупрофил на деоници Мерошина (Ниш)-Белољин (Плочник) у дужини од 33 км.